Privacy Voorwaarden

www.addmywindow.com

Add My Window respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Privacy

Persoonsgegevens

Add My Window verzamelt enkel persoonsgegevens die de gebruiker of klant zelf aan Add My Window heeft verstrekt. Dit kunnen onder meer zijn naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en in het geval van een overeenkomst tevens een bankrekeningnummer.

Doel

De gegevens worden allereerst verzameld en opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie van de overeenkomsten en de uitvoering van de overeenkomsten, maar ook om de werking en het beheer van deze website mogelijk te maken. De gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of totdat u de gegevens laat verwijderen.

Derden

Persoonsgegevens zullen enkel aan een andere organisatie worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Op het beveiligde deel van de website worden derhalve beschikbare adressen en bijbehorende foto’s van de ramen geplaatst. Derden hebben voor het overige geen inzage in uw persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Add My Window plaatst enkel cookies ten behoeve van de reservering van een raam en het onthouden van inloggegevens.

Inzagerecht

U heeft volgens de wet bescherming persoonsgegevens het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CBP.

Voor wijzigingen kunt u een e-mail sturen naar Add My Window.

Contact

Heeft u vragen of wenst u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@addmywindow.com.